Imakonia

com-podem-viure-amb-menys-toxics.mp3

investigadors-catalans-descobreixen-la-causa-genetica-d-039una-mala-recuperacio-despres-d-039un-ictus.mp3

Porta M_Epi_RAC_Tot-es-possible_240118t.mp3

Alonso J, Blasco MJ_Epi_Estudi UNIVERSAL_Cadena Ser_La Ventana 19_09_18.mp4

Espinosa LL_Cancer_Jagged 1_Cat radio_02082018.mp4

Ventura R, Vall J_Neurociències_Lab antidoping_Cadena Ser_llapis de memòria(2018-07-27).mp3

Celia Terrassa T_Cancer_Immunoterapia mama CRI_Informatiu TVE 02072018.mp4

geOgIDHab0Gj6Vbgr5tvPg.mp4

Roquer J, Vivanco RM_Processos_contaminació i ictus_TV3 TN migdia.mp4

De la Torre R, Robledo P, Perez V_Neurosciencies_cel proneuronals_TN migdia TV3.mp4

Que qui com_Down.mp4

Alonso J_Epi_ansietat_TVE Telediario1.wmv

Marrugat J, Grau M, Goday A_Epi_Obesitat_els matins TV3.wmv

AlonsoJ_ansietat_RAC1_1415.mp4

Alonso_ansietat_RAC1_1415.mp4

Alonso J_Epi_ansietat_RAC1_1415.wav

Alonso J_Epi_ansietat_RAC1_1415.wav

Marrugat J, Grau M, Goday A_Obesitat_TNmigdia.wmv

Marrugat J, Grau M, Goday A_Epi_Obesitat_TV3_TNmigdia.wmv

Ventura R_Lab Antidop Cat_Positiu Froome_Cadena Ser_Que thi jugues.mp4

Ventura R_Lab antidop Cat_Positiu Froome_TV3 TN.mp4

Alba M, Villanueva JL_Informàtica_mamifers_TV3.mp4

Alba M, Villanueva JL_Informàtica_mamifers_TV3.mp4

Bellmunt TV3.mp4

Deuwatts.mp4

VID_20171010_125905.mp4

Fito M, Hernaez A_Epi_Colesterol bo_TV3_Matins 210217.wmv

Fito M, Hernaez A_Epi_Colesterol bo_TV3_Matins 210217.wmv

Diez A, Nogués X_Osteoporosi.mp4

Diez A, Nogues X_Processos_Osteoporosi i medicació_CAT radio informatius.wav

Diez A, Nogues X_Processos_Osteoporosi i medicació_CAT radio informatius.wav

Pascual, Ortuño_tabac liar_TN TV3.wmv

Fito_Castañer HDL.mp4

Fito_Castañer HDL.mp4

Elosua R_Epi_test genetic gendiac_BTV verd primera

Elosua R, Roman I- Visita Recercaixa_Cat radio

Porta-Precipita

Segura Cat radio

Navarro P_Cancer_Beca Carmen Delgado_TVE

De la Torre R, Dierssen M_Neurociencies_EGCG i Down_TVE 1 Cat

De la Torre R, Dierssen M_Neurociencies_EGCG i Down_TV3 migdia

De la Torre R, Dierssen M_Neurociencies_Te verd i Down - BTV

De la Torre R, Dierssen M_Neurociencies_Te verd i Down_Cat radio_Terribas

Aljazeera

Elosua R, Roman I_Recercaixa_Catakrac bo

ClaraBarrios

JMestres_efectes adv farm ENG

JMestres_efectes adv farm CAT

JMestres_efectes adv farm CAST

ABigas_cel mare Lab ENG

ABigas_cel mare Lab CAST

ABigas_cel mare Lab CAT

MAlba_gens de novo ENG

MAlba_gens de novo CAST

M Alba_gens de novo CAT

Roberto Elosua

Porta CatVespre

Ana Rodriguez IMIM - ILLA ROBINSON 22-1-2015

Terricoles

Marrugat RAC1

Alonso J - Epidemiologia - UniverSal - RNE 4_L'Observatori

Alonso J - Epidemiologia - Universal - Punt Avui TV

Porta M - Epidemiologia - COP's - Para todos la 2_ TVE2

Martinez N, Navarro P- Cancer - Galectina1 - RAC 1- el mon a RAC 1

140513_TV3_3_24

Calvo_P_-_Neurociencies_-_Animal_hoarding_-_informatius-_Cat_radio

Peiro_S_-_Cancer_-_Beca_Fero_-_140513_TV3_3_24

Sandra_Peiro

Sandra_RAC1

Marrugat_J_-_Cassandra_-_Radio_4_l'Observatori

Mucosidad_Mau_i_Linda

Porta_Cope

Zock_JP-URRA-CREAL-_Sprays_y_asma-_TVE_24_h

Zock_JP-CREAL-IMIM-Lejia-TV3

Zock_JP-_URRA-CREAL-_Sprays_y_asma_-_TV2

VTS011_1_

VillanuevaCCREALIMIMPotabilitzaci__daiguesresidualsTV3TN

Ventura_R_-_Neurociencies_-_Tertulia_dopatge_-_RNE4

Vaquer_S__Cuyas_E_-_Neuropsicofarmacologia_-_Vol_parab__lic_2-TV3

Vaque_S_-_Cuyas_E_-Neuropsicofarmacologia-Vol_parab__lic_2-11-TANTENA_3

TPascual_-_dopatge_Teledeporte_2a_part

TPascual_-_dopatge_Teledeporte_1a_part_003

TPascual_-_dopatge_Teledeporte_1a_part_002

TPascual_-_dopatge_Teledeporte_1a_part_001

TPascual_-_dopatge_Teledeporte_1a_part

Torrens_M__Farre_M_-_Neurociencies_-_MXE_-_Cuatro

Torrens_M__Farre_M_-_Neurociencies_-_MXE_-_BTV

Tora_M_-_Serveis_Cientificotecnics_-_Biobanc-_TV3_

Sunyer_J_-_Ribas_N-_URRA-CREAL-_Estudi_INMA-_BTV-MPEG-4_

Sunyer_J_-_CREAL-IMIM-_Sin_escape-TVE2_001

Sunyer_J_-_CREAL-IMIM-_Sin_escape-TVE2

Sole_F_-_Cancer_-_Fundaci___Marat___TV3

SNAILtelediario1aediciontall4

SeguraJordiNoticiesdeles10BTV

SeguraJNeuropsicofarmacologiaDopajeParatodosla2TVE

SeguraJNeuropsicofarmacologiadopajegeneticotres14

SeguraJ-_Neuropsicofarmacologia_-_Contador-_EFE

Segura_J-_Neuropsicofarmacologia-ESOF2008_dopaje-_Associated_Press

Segura_J_-_Neuropsicofarmacologia-_Premi_lab_antidoping_-TV3-TN

Segura_J_-_Neuropsicofarmacologia_-ESOF_2008_dopatge_-_BTV_informatius

Segura_J_-_Neurociencies_-_Armstrong_-_Informe_semanal_tall

Sanz_F-_Segura_J-_UPFARMA_-_BTV

Puga_I-Inflamaci__-Neutrofils_a_la_melsa-XTVL_Informatiu_migdia_002

Puga_I-Inflamaci__-Neutrofils_a_la_melsa-XTVL_Informatiu_migdia_001

Puga_I-Inflamaci__-Neutrofils_a_la_melsa-XTVL_Informatiu_migdia

PortaMVacunapapilomaTVE1Telediario

PortaMURECMCVacunaPapilomaTelenoticiesmigdiajunt

PortaMEpidemiologiaiSalutP__blicaVacunapapilomaEspa__adirectoTVE

PortaMalaltieslaborals

Porta_M_-_URECMC-papiloma-Telenoticies__TV3

Porta_M_-_Epidemiologia_i_Salut_P__blica-Informe_contaminants-_TV3

Peiro_S_-_Cancer_-_Nova_funci___2_molecules_-_La_Xarxa_-Problema_gettier

Pe__aJNeuropsicofarmacologiaAlzheimerQuequicom_001

Pe__aJNeuropsicofarmacologiaAlzheimerQuequicom

PascualTNeuropsicofarmacologiaCERABTVHolaBarcelona

Pascual_T_-_Neuropsicofarmacologia_-_debat_dopatge_-_Angles__XTVL__part2

Pascual_T_-_Neuropsicofarmacologia_-_debat_dopatge_-_Angles__XTVL__part1

Pascual_T_-_Neurociencies_-_Entrevista_dopatge_-_TVE_Teledeporte_001

Pascual_T_-_Neurociencies_-_Entrevista_dopatge_-_TVE_Teledeporte

Open_day_TVE

Open_day_2013

Open_day_2012

NavarroPCancerFundaci__Marat__TV3

Navarro_P_-_Ortiz_E-_Cancer-_Reprogramci___-La_Ma__ana_De_La_1_TVE-curt_mpg

Mestres_J_-_Informatica_Biomedica_-_115_proteines_PLos_ONE_-_BTV_001

Mestres_J_-_Informatica_Biomedica_-_115_proteines_PLos_ONE_-_BTV

Mestres_J_-_Informatica_Biomedica_-_115_prote__nes_PLoS_ONE-_8tv

MarrugatJ-Processos_Inflamatoris_i_Cardiovasculars-_CardioIncode-TVE

Marrugat_J-_URLEC-_maratotv3-320x240

Marrugat_J_-_Processos_inflamatoris_-_Darios-_millors_publicacions_REC-_SEC_portal

Marrugat_J_-_Elosua_R-_Processos_inflamatoris_i_cardiovasculars-_caminar-_TVE-ParaTodosLa2

Marrugat_J_-_Elosua_R_-_Roda_premsa_35_REGICOR_-_TV_Girona_REGICOR_001

Marrugat_J_-_Elosua_R_-_Roda_premsa_35_REGICOR_-_TV_Girona_REGICOR

LGCOMBIRECORDER

KunzliNGeaJCREALProcessosinflamatorisicardiovascularsContaminaci__reduida4TN

KogevinasAntenesTelefoniques

jordiseg

ILRE

Grau_M_-_LLu__s_C_-_Processos_inflamatoris_-PRBB-IMIM-_Mundo_Oficina-_La_Sexta

Espinosa_Ll__Bigas_A_-_Cancer_-_Fundaci___Marato_TV3

Espinosa_LL_-_Cancer_-_cancer_pell_-Problema_de_Gettier-La_Xarxa

Espinosa_Ll_-_Bigas_A_-_IKKalpha_-_Informatius_TVE2

Espinosa_LL_-_Bigas_A_-_Cancer_-_IKKalpha_-_TVE

Elosua_R-Processos_Inflamatoris_i_Cardiovasculars-59_nuevas_variantes-TV3

Elosua_R-_Procesos_inflamatoris_i_cardiovasculars_-_llei_antitabac_-__RAC1

Elosua_R_-_Processos_inflamatoris_i_cardiovasculars_-_Relaci___causal_HDL-_Telenoticies_migdia_TV3

Elosua_R_-_Procesos_inflamatoris_i_cardiovasculars-_llei_antitabac_-_Onda_Regional_Murcia

Elosua_R_-_Procesos_inflamatoris_i_cardiovasculars_-_llei_antitabac_-_La_sexta

Drogues_-_Mag___avi

DelaTorrreRFarreMNeurospsicofarmacologiaExtasisTVE

de_la_Torre_R_-_Ventura_M_-Neuropsicofarmacologia-__xtasi_adulterat-TV3

De_la_Torre_R_-_Neurociencies_-_Polifenols_dieta_-_Problema_de_Gettier_-la_Xarxa

De_Fabritiis_G-_Inform__tica_Biom__dica_PS3GRID-_Que_qui_com

Creal_-_Velocitat_variable_Geli-TV2_tall

Covas_M_-_Processos_inflamatoris_i_cardiovasculars_-_Dieta_mediterranea_-oli_oliva_-_Cope-show0

Comin-_Processos_Inflamatoris-hierro_mejora_el_tratamiento_de_la_insuficiencia_card__aca-_Onda_Regional_Murcia

Comin_8TV_part_2

Comin_8tv_part_1

Clara_1_001

Clara_1

Cerutti_informatius_2

Cerutti_A-Processos_Inflamatoris_i_Cardiovasculars-Nou_mecanisme_cel_lules_B-TV3

Bolos_C_-_Cancer_-_Fundaci___Marato_TV3

BlanchJ_-_Processos_inflamatoris_i_cardiovasculars_-_Osteoporosi_masculina_-_TV3

BigasAProgramaCancerCellulesmareBTVLesnot__ciesdeles10

Bigas_A-_Cancer-_Leucemia_-_Tele_5

Bene

Baulida_J_-_Cancer_-_Fundaci___Marat___TV3

Barreiro_E_-_Cancer_-_Tabac_i_Disfunci___muscular_-TV3

Barreiro_E_-_Cancer_-_Nous_biomarcador_cancer_pulmo_-_Problema_Gettier-_Xarxa_TV_Locals

baixada_toxics_001

baixada_toxics

AntoJM-CREA-LIMIM-Index_ADO_risc_MPOC

Albanell_J__Montagut_C_-__resistencia_tractament_cancer_colon_XTVL

Albanell_J__Montagut_C_-__resistencia_tractament_cancer_colon_-TV3

1216_184513_La_Marato_de_TV3_curt

1120-111325-Savvy_TV_matins_manolis5_

1004143054Telenot__ciesmigdiaopenday

0921-105505-Sunyer_J-_CREAL-_Roda_premsa_contaminaci___-_Els_matins

0726-102514-Els_matins_curt

0424140005Kuenzli

0415145913Telenoticiescrebordosa

Segura_J_-_Neurociencies_-_Dopatge_Armstrong_-_8aldia-part_2

segura_J_-_Neurociencies_-_Dopatge_Armstrong_-_8aldia-part_1

Sanchez_G_-_Neurociencies_-_La_Marato_2013_-_TV3

imim_dvd

dvd

Alonso_-_Presentacio__n_Libro

Episode2

Episode1

Imagen_044

Imagen_043

Imagen_033

064_VISITA_ZAPATERO

062_VISITA_ZAPATERO

059_VISITA_ZAPATERO

054_VISITA_ZAPATERO

053_VISITA_ZAPATERO

052_VISITA_ZAPATERO

049_VISITA_ZAPATERO

047_VISITA_ZAPATERO

046_VISITA_ZAPATERO

044_VISITA_ZAPATERO

041_VISITA_ZAPATERO

034_VISITA_ZAPATERO

033_VISITA_ZAPATERO

028_VISITA_ZAPATERO

026_VISITA_ZAPATERO

021_VISITA_ZAPATERO

URFH2

URFh

PRBB_IMIM

JMarullJn0101

IMIM2

imim_CRONOLOGIC_copia

edificiIM-8

DSCF2252

DSCF2250

DSC01646

DSC01009

DSC01006

DSC01001

PRBB_IMIM

ftl0812p

ftl0811p

ftl0810p

ftl0807p

ftl0803p

Foto_PRBB-mar

_MG_1653

_MG_1647

_MG_1639

_MG_1636

_MG_1635

_MG_1630

_MG_1619

_MG_1614

_MG_1612

_MG_1610

_MG_1605

_MG_1597

_MG_1590

_MG_1589

_MG_1586

_MG_9835

_MG_9615

_MG_8681

_MG_7791

_MG_7508

PartyPRBB

DeSola_S_-_Neurociencies_-_La_Marato_2013_-_TV3

CrealGeneralvelocitatvariable80kmTV2

Zock_JP-CREAL-IMIM-_Lejia-_COM-show0

Zock_JP-CREAL-IMIM-_Lejia-_catorze_quinze_RAC1-show0

Ventura_R_-_Reportatge_Lab_antidoping_-_Catalunya_radio

Torrens_M_-_Neurociencies_-_MXE_-_Mat___4_bandes_-_Radio_4

Sunyer_J-CREAL-IMIM-_Estudi_INMA-_Radio_Sabadell-show0

Sunyer_J_-_Epidemiologia_i_Salut_Publica_-_Pols_Sahara-_Onda_rambla-show0

Sunyer_J_-_CREAL-IMIM-_Dia_mundial_metereologia_-_RAC1-show0

SeguraSeul

Segura_J-_Neuropsicofarmacologia-ESOF_dopatge-intereconomia

Segura_J-_Neuropsicofarmacologia-Dopatge-versio_original_RAC1-show0

Segura_J-_Neuropsicofarmacologia-CERA-RFI-show0

Segura_J-_Neuropsicofarmacologia_-_ESOF_2008_dopatge-A_hombros_de_gigantes_RNE

Segura_J-_Neurociencies_-_Amstrong-_El_mat___de_CAT_Radio_001

Segura_J-_Neurociencies_-_Amstrong-_El_mat___de_CAT_Radio

Segura_J-_ESOF_dopatge-radio_4-show0

Segura_J_OP

Segura_J_-_Neuropsicofarmacologia_-_Premi__dopatge-__RNE4-show0

Segura_J_-_Neuropsicofarmacologia_-_ESOF_2008_dopatge2_-_COM_radio-show0_001

Segura_J_-_Neuropsicofarmacologia_-_ESOF_2008_dopatge2_-_COM_radio-show0

Segura_J_-_Neuropsicofarmacologia_-_CERA_-_COM_radio-show0

Segura_J_-_Neurociencies_-_Lab_andidoping_-_COM_radio_-_Extraradi__unitat_mobil__2

Segura_J_-_Neurociencies_-_Lab_andidoping_-_COM_radio_-_Extraradi__unitat_mobil__1

Segura_J_-_Neurociencies_-_Armstrong_-_El_Publico_-_Canal_sur_radio

Segura_J_-_Neuroci__ncies_-_Dopatge_-_CAT_radio_-cafe_de_la_republica_

Roca_L__Donlo_MJ_-_Neuropsicofarmacologia_i_Inform__tica_Biom__dica_-_UPFARMA-_Radio_Estel_part_2-show0

Roca_L__Donlo_MJ_-_Neuropsicofarmacologia_i_Inform__tica_Biom__dica_-_UPFARMA-_Radio_Estel_part_1-show0

REGICOR_-Cat_radio_Girona

Porta_M-URECMC-_COPS_la__ctics_i_ca__ncer-Tal_com_som__COM_ra__dio

Porta_M-_Vacuna_Papiloma_-_Catalunya_Radio_-Cafe_republica-show0

Porta_M-_Epidemiologia_i_Salut_Publica-_Informe_contaminants-_COM-show0

Porta_M-_Epidemiologia_i_Salut_Publica-_Contaminants_interns-_SXXI-_Radio3-show0

Porta_M-_Epidemiologia_i_Salut_P__blica-_Vacunaci___papiloma_escoles_-_RAC_1-show0

Porta_M_-URECMC_-_La__ctics_i_ca__ncer_-un_altre

Porta_M_-_Epidemiologia_i_Salut_Publica-Contaminaci__n_interna_-_Radio_Intereconomia-show0

Porta_M_-_Epidemiologia_i_salut_publica_-_Bisfenol_A-_RFI

Porta_-_Epidemiologia_i_Salut_P__blica_-_Disruptors_endocrins_-_mati_a_4_bandes

Pe__a_J_-_Neuropsicofarmacologia_-_Envelliment_cervell_-_COM_radio-show0

Pascual_T_-_Neurociencies_-_Armstrong_-_La_tribu_CAT_radio

Nieuwenhuijsen_M-CREAL-laca-_COM_radio-show0

Mestres_J_-_Informatica_Biomedica_-_115_Prote__nes_PLoS_ONE_-_RAC1-la_nit_a_rac_1

Lopez-Botet_M_-_Processos_inflamatoris_i_cardiovasculars_-_Immunologia_-_Cafe_de_la_republica_-_Cat_radio-show0

Kogevinas_M_-_Aigua_Barcelona-_RAC1-show0

JeanPaulZoch

Photo_11-11-11_16_57_24

ILRE

Gasull_M_-_Epidemiologia_i_Salut_P__blica_-_reducci___COPS_-_Radio4_-_mat___a_4bandes

Garcia_O_-_Neuropsicofarmacologia-_Meconi-Catalunya_radio-show0

Farre_M-Neuropsicofarmacologia-_Vacuna_coca__na-_RNE-show0

Espinosa_Ll_-_Cancer_-_IKKalpha_-_El_mon_a_RAC_1

Espinosa_LL_-_Cancer_-_cander_de_pell_-_Informatius_RAC_1

Entrevista_Manolis_Kogevinas2

CF007539-2

entrevista_manolis_kogevinas1

CF007566

Elosua_R-Processos_inflamatoris_i_cardiovasculars-_Europeus_i_infart-_El_Prat_radio-show0

Elosua_R-Processos_inflamatoris_i_cardiovasculars-_Congres_Societat_Europea_Cardiologia_BCN-_El_Prat_radio-show0

Elosua_R-_Processos_Inflamatoris_i_cardiovasculars_-_Gens_i_risc_infart-_Intereconomia-show0

Elosua_R_-_Processos_inflamatoris_i_cardiovasculars_-_Relaci___causal_HDL-_El_mon_a_RAC_1

MiradaEstambul-33

El_club_del_verano

Domingo_A_-_Niubo_A-_Epidemiologia_i_Salut_P__blica_-_Addiction__-_ORM

De_la_Torre_R_-_Neuropsicofarmacologia_-_Extasi_-Radio_Cornell__-show0

De_la_Torre_R_-_Neuropsicofarmacologia_-_Extasi_-_COM_radio-show0

De_la_Torre_R_-_Neurociencies_-_Estudi_TESDAD_-_RNE

De_Fabritiis_G-_Inform__tica_Biom__dica_-_Playstation_3-_La_Malla_r__dio-show0

Covas_-_Radio_Intereconomia

Cerutti

Cerutti_Radio_4

Bigas_A_-_Cancer_-_b_catenina_-_Canal_Extremadura_radio_part_2

Bigas_A_-_Cancer_-_b_catenina_-_Canal_Extremadura_radio_part_1

10_lapecera_PlatoComb_1FB58-H.264_for_iPod_video_and_iPhone_640x480_(H264)

Barreiro_E_-_Cancer-__Tabac_i_Disfunci___muscular-_Radio_Noticias_y_protagonistas

09_Jordi_Blasi_Plato_final-H.264_for_iPod_video_and_iPhone_640x480_(H264)

AudioClip

07_GuimeraiCinca_PlatoCombinado_final-H.264_for_iPod_video_and_iPhone_640x480_(H264)

Alonso_J-riesgo_de_suicidio_trastorno_padres_-_RAC1-_14_15

Alonso_J_-_Epidemiologia_i_Salut_Publica_-_riesgo_de_suicidio_trastorno_padres_-_Cat_radio

test

2007-10-13_Miquel_Porta_-_Catalunya_Radio

Google_Chrome